Spotkanie - samorząd zawodowy

Zapraszamy na spotkanie z Panem Tomaszem Matuszewskim w sprawie powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów.
Czas i miejsce spotkania: WORD w Szczecinie, środa 22 maja 2019, godzina 11:00

Informujemy, że z przyczyn niezależnych, spotkanie w sprawie powołania Samorządu, nie odbędzie się w podanym terminie.

Wznowienie egzaminów praktycznych

Uprzejmie informuję, ze z dniem 1 kwietnia 2019r. w WORD w Szczecinie zostają wznowione egzaminy praktyczne w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2 i A

Egzaminy praktyczne w Barlinku

Informujemy, że z dniem 15 stycznia 2018 WORD Szczecin uruchamia przeprowadzanie egzaminów praktycznych kategorii B, B1 w oddziale terenowym Barlinek.

Zapisu na egzamin można dokonać osobiście w siedzibie oddziału terenowego.
Więcej informacji na temat egzaminów udzielają pracownicy oddziału terenowego WORD Szczecin pod numerem telefonu: +48 95-78-414-00

Egzamin teoretyczny w Barlinku

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie informuje, że z dniem 20 listopada br. rozpoczyna przeprowadzanie egzaminów teoretycznych w Oddziale Terenowym w Barlinku przy ul. Jeziornej 8, w zakresie prawa jazdy kategorii : B. B1, A, A1, A2, AM

Szczegółowe informacje w sprawie egzaminów można uzyskać pod numerem telefonu: +48 95-78-414-00