Komunikat Nr 12/DW/ZP/2013
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie z dnia 19 listopada 2013r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska ośrodków szkolenia kierowców informuję, że egzaminy państwowe na prawo jazdy kat. B od dnia 2 grudnia 2013r. przeprowadzane bedą na samochodach marki Hyundai i20 oraz samochodach marki Renault Clio.

Jednocześnie informuję, że od dnia 1 stycznia 2014r. ilość samochodów egzaminacyjnych marki Renault Clio będzie w WORD Szczecin stopniowo zmniejszana i przeprowadzane na nich egzaminy państwowe wygaszane będą do czerwca 2014r.

Komunikat w sprawie wznowienia egzaminów na kategorię A, A1,A2,AM

KOMUNIKAT 4/WM/EN/2014

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie

z dnia 11.03.2014.

w sprawie : przeprowadzania egzaminów państwowych na kat. AM, A1,A2  i A .

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 kwietnia 2014r. w WORD Szczecin zostają wznowione egzaminy praktyczne w zakresie prawa jazdy kat. A, A1, A2 i AM.

Zmiana numeru konta bankowego - opłaty za egzaminy

Z dniem 3 marca 2014 roku opłaty za egzaminy państwowe na prawo jazdy przeprowadzane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie należy uiszczać na nowy rachunek bankowy:

BGŻ S.A. 56 2030 0045 1110 0000 0334 3560

Opłaty związane z pozostałą działalnością Ośrodka należy uiszczać na dotychczasowy nymer konta bankowego.

Zestawienie zdawalności dla OSK i instruktorów

Zarządzenie nr 17/PS/DP/2013
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie
z dnia 19 września 2013r.

W sprawie: udostępniania statystyki zdawalności dla ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 19 września 2013 traci moc zarządzenie: 27/PS/DP/2012 z dnia 1 października 2012r. w sprawie: możliwości samodzielnego badania zdawalności przez Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz instruktorów za pośrednictwem strony internetowej.

§ 2

Wydruki statystyki zdawalności będą udostępniane za pośrednictwem poczty e-mail, jako załącznik w formie elektronicznego wydruku z systemu teleinformatycznego używanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Nowy regulamin kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/MO/DSZ/2013 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowegow Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2013 r., z dniem 23 sierpnia 2013r. obowiązuje nowy regulamin kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

 

Regulamin kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Wymiana pojazdów egzaminacyjnych na kat. B prawa jazdy

KOMUNIKAT

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie

z dnia 01.08.2013

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z firmą Auto Club Sp. z o.o. informuję, że od dnia 01.12.2013 egzaminy praktyczne na kat. B prawa jazdy w WORD Szczecin będą odbywać  się z wykorzystaniem pojazdów Hyundai i20.

Rezygnacja z egzaminu

Komunikat
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2013r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2013, pozycja 476), wprowadzam następujące zasady dokonywania rezygnacji z zaplanowanego egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie:

  1. Rezygnacji można dokonać  nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej.
  2. Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka, tj. od 7:30 do 15:30
  3. Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.

 

 

Regulamin udostępnienia placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Informujemy, że od dnia 15 sierpnia 2012 r. obowiązuje nowy Regulamin udostępnienia placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie