10 mniej. Zwolnij!

Nowy spot prezentowany podczas II edycji kampanii Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "10 mniej. Zwolnij!". 

Spot przedstawia zagrożenia wynikające z rozwijania nadmiernej prędkości przez kierowców samochodów osobowych poruszających się w terenie zabudowanym. Przed samochodem kierowcy jadącego z prędkością 60 km/h nagle pojawia się przeszkoda -- samochód dostawczy. Od tego momentu do naciśnięcia hamulca mija ok 1,5 sekundy -- tyle wynosi czas reakcji kierowcy. W tym czasie samochód przebywa drogę długości 25 m i dopiero wtedy zaczyna hamować. Uderzenie w przeszkodę następuję z prędkością 46 km/h. Pasażerowie samochodu doznają poważnych obrażeń.

W przypadku prędkości 50 km/h, reakcja kierowcy następuje również po ponad sekundzie (1,5 sek.). Jednak w tym czasie samochód przebywa drogę o długości 20 m. Dopiero wtedy kierowca naciska na hamulec na hamulec. W tym przypadku samochód zdąży wyhamować tuż przez przeszkodą.

Okazuje się, że różnica prędkości wynosząca 10 km/h ma kolosalne znaczenie dla konsekwencji wypadku drogowego.

Spot przedstawia zagrożenia wynikające z rozwijania nadmiernej prędkości przez kierowców samochodów

Alkohol za kierownicą - nie zgadzam się!

Kampania społeczna propagująca trzeźwość podczas prowadzenia pojazdów. 

W ciągu 6 miesięcy 2014 roku na terenie woj. zachodniopomorskiego nietrzeźwi (piesi i kierujący) uczestniczyli w 69 wypadkach drogowych, w których 14 osób zginęło i 94 osoby zostały ranne. Nietrzeźwi kierujący w wieku 15 - 17 lat byli sprawcami 2 wypadków drogowych, w których 6 osób zostało rannych, natomiast nietrzeźwi kierujący w wieku 18 - 24 lata spowodowali 12 wypadków drogowych, w których 2 osoby zginęły i 20 osób zostało rannych. Jesteśmy u progu wakacji, podczas których tragiczne statystyki często rosną. W związku z tym Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego z początkiem wakacji rozpoczął realizację kampanii „Alkohol za kierownicą -- Nie zgadzam się!".

Kampania społeczna propagująca trzeźwość podczas prowadzenia pojazdów.

Trasy alternatywne nad morze

Trasy alternatywne nad morze

Zalecane przez policję zachodniopomorską trasy dojazdowe i powrotne z miejscowości nadmorskich w dni weekendowe sezonu turystycznego

Zmiana numeru konta bankowego - opłaty za egzaminy

Z dniem 3 marca 2014 roku opłaty ZA EGZAMINY państwowe na prawo jazdy przeprowadzane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie należy uiszczać na nowy rachunek bankowy:

BGŻ S.A. 56 2030 0045 1110 0000 0334 3560
konto TYLKO dla opłat za egzaminy państowowe na prawo jazdy


Opłaty związane z pozostałą działalnością Ośrodka należy uiszczać na dotychczasowy numer konta bankowego.


 

Opłaty za szkolenia i kursy należy uiszczać na dotychczasowy numer konta bankowego: 

BGŻ S.A. 21 2030 0045 1110 0000 0055 6410

Zestawienie zdawalności dla OSK i instruktorów

Zarządzenie nr 17/PS/DP/2013
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie
z dnia 19 września 2013r.

W sprawie: udostępniania statystyki zdawalności dla ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 19 września 2013 traci moc zarządzenie: 27/PS/DP/2012 z dnia 1 października 2012r. w sprawie: możliwości samodzielnego badania zdawalności przez Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz instruktorów za pośrednictwem strony internetowej.

§ 2

Wydruki statystyki zdawalności będą udostępniane za pośrednictwem poczty e-mail, jako załącznik w formie elektronicznego wydruku z systemu teleinformatycznego używanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Nowy regulamin kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/MO/DSZ/2013 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowegow Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2013 r., z dniem 23 sierpnia 2013r. obowiązuje nowy regulamin kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

 

Regulamin kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Sprzedaż pojazdów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie oferuje do sprzedaży pojazdy:

  1. Motocykl YAMAHA - OBNIŻONA CENA!
  2. Motocykl YAMAHA - OBNIŻONA CENA!

Szczegóły w załączonym pliku PDF

Rezygnacja z egzaminu

Komunikat
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2013r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2013, pozycja 476), wprowadzam następujące zasady dokonywania rezygnacji z zaplanowanego egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie:

  1. Rezygnacji można dokonać  nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej.
  2. Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka, tj. od 7:30 do 15:30
  3. Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.