Kategoria C

Informacje związane egzaminem państwowym na prawo jazdy kategorii C

Informacje ogólne

Informacje ogólne o tym, jak uzyskać uprawnienia kategorii B i jakimi pojazdami można kierować posiadając prawo jazdy tej kategorii.

Etap szkolenia

Informacje dotyczące tego jak rozpocząć szklenie na prawo jazdy.

Zasady części teoretycznej egzaminu

Zasady części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy.

Jeśli czujesz się na siłach, możesz przystąpić do egzaminu teoretycznego bez ukończenia szkolenia w OSK.