Kategoria A2

Informacje związane egzaminem państwowym na prawo jazdy kategorii A2

Informacje ogólne - kategoria A2

Informacje ogólne o tym, jak uzyskać uprawnienia kategorii A2 i jakimi pojazdami można kierować posiadając prawo jazdy tej kategorii.

Etap szkolenia

Informacje dotyczące tego jak rozpocząć szklenie na prawo jazdy.

Zasady części teoretycznej egzaminu

Zasady części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy.

Jeśli czujesz się na siłach, możesz przystąpić do egzaminu teoretycznego bez ukończenia szkolenia w OSK.