Tablica ogłoszeń

WORD Konin - przetarg na sprzedaż pojazdów

Informujemy, że WORD w Koninie ogłosił przetarg na sprzedaż używanych pojazdów. Szczegóły ogłoszenia są dostępne na stronie http://www.bip.word.konin.pl

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie oferuje do sprzedaży samochody osobowe Renault Clio III dotychczas eksploatowane jako pojazdy egzaminacyjne.

Ogłoszenie o sprzedaży oraz szczegóły wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę znajdują się w załączonych plikach:

 

Ogłoszenie >>

Wycena i zdjęcia ZS0932U >>

Wycena i zdjęcia ZS1791U >>

Wycena i zdjęcia ZS2075U >>

Wycena i zdjęcia ZS2634U >>

Wycena i zdjęcia ZS2635U >>

Wycena i zdjęcia ZS2677U >>

Wycena i zdjęcia ZS6668S >>

Zmiana numeru konta bankowego - opłaty za egzaminy

Z dniem 3 marca 2014 roku opłaty ZA EGZAMINY państwowe na prawo jazdy przeprowadzane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie należy uiszczać na nowy rachunek bankowy:

BGŻ S.A. 56 2030 0045 1110 0000 0334 3560
konto TYLKO dla opłat za egzaminy państowowe na prawo jazdy


Opłaty związane z pozostałą działalnością Ośrodka należy uiszczać na dotychczasowy numer konta bankowego.


 

Opłaty za szkolenia i kursy należy uiszczać na dotychczasowy numer konta bankowego: 

BGŻ S.A. 21 2030 0045 1110 0000 0055 6410

Zestawienie zdawalności dla OSK i instruktorów

Zarządzenie nr 17/PS/DP/2013
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie
z dnia 19 września 2013r.

W sprawie: udostępniania statystyki zdawalności dla ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 19 września 2013 traci moc zarządzenie: 27/PS/DP/2012 z dnia 1 października 2012r. w sprawie: możliwości samodzielnego badania zdawalności przez Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz instruktorów za pośrednictwem strony internetowej.

§ 2

Wydruki statystyki zdawalności będą udostępniane za pośrednictwem poczty e-mail, jako załącznik w formie elektronicznego wydruku z systemu teleinformatycznego używanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Sprzedaż pojazdów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie oferuje do sprzedaży pojazdy:

  1. Motocykl YAMAHA - OBNIŻONA CENA!
  2. Motocykl YAMAHA - OBNIŻONA CENA!

Szczegóły w załączonym pliku PDF

Rezygnacja z egzaminu

Komunikat
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2013r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2013, pozycja 476), wprowadzam następujące zasady dokonywania rezygnacji z zaplanowanego egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie:

  1. Rezygnacji można dokonać  nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej.
  2. Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka, tj. od 7:30 do 15:30
  3. Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.

 

 

Regulamin udostępnienia placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Informujemy, że od dnia 15 sierpnia 2012 r. obowiązuje nowy Regulamin udostępnienia placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie

Informacja dotycząca pojazdów do przeprowadzania egzaminów w zakresie kat. B1.

 

W związku z potwierdzeniem zastrzeżeń do prawidłowej interpretacji warunków technicznych pojazdów egzaminacyjnych dla kat. B1 informujemy, że egzaminy państwowe na kat. B1 mogą być przeprowadzane wyłącznie trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym, homologowanym według kat. L (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów, załącznik nr 1 do rozporządzenia).

W związku z powyższym WORD nie może przeprowadzać egzaminów na kat. B1 pojazdami nie spełniającymi powyższych wymagań, tj. na samochodach osobowych.
Ponieważ WORD potwierdzenie powyższego stanowiska uzyskał w dn. 17.11.2011 dopuszcza zmianę ustalonych już terminów egzaminów kat. B1 w trybie bieżącym.