Tablica ogłoszeń

Wynajem pomocy dydaktycznych

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie prowadzi szereg działań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wykorzystując do tego profesjonalne narzędzia, które ułatwiają zobrazować zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego.

Od 01 sierpnia 2014 roku WORD Szczecin umożliwia wszystkim zainteresowanym skorzystanie z pomocy dydaktycznych, które posiada, a które stanowić mogą doskonałe uzupełnienie działań prowadzonych przez różne podmioty.

Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do zapoznania się z ofertą wynajmu profesjonalnego sprzętu BRD.

Oferta wynajmu pomocy dydaktycznych >>

WORD Konin - przetarg na sprzedaż pojazdów

Informujemy, że WORD w Koninie ogłosił przetarg na sprzedaż używanych pojazdów. Szczegóły ogłoszenia są dostępne na stronie http://www.bip.word.konin.pl

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie oferuje do sprzedaży samochody osobowe Renault Clio III dotychczas eksploatowane jako pojazdy egzaminacyjne.

Ogłoszenie o sprzedaży oraz szczegóły wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę znajdują się w załączonych plikach:

 

Ogłoszenie >>

Wycena i zdjęcia ZS0932U >>

Wycena i zdjęcia ZS1791U >>

Wycena i zdjęcia ZS2075U >>

Wycena i zdjęcia ZS2634U >>

Wycena i zdjęcia ZS2635U >>

Wycena i zdjęcia ZS2677U >>

Wycena i zdjęcia ZS6668S >>

Zmiana numeru konta bankowego - opłaty za egzaminy

Z dniem 3 marca 2014 roku opłaty ZA EGZAMINY państwowe na prawo jazdy przeprowadzane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie należy uiszczać na nowy rachunek bankowy:

BGŻ S.A. 56 2030 0045 1110 0000 0334 3560
konto TYLKO dla opłat za egzaminy państowowe na prawo jazdy


Opłaty związane z pozostałą działalnością Ośrodka należy uiszczać na dotychczasowy numer konta bankowego.


 

Opłaty za szkolenia i kursy należy uiszczać na dotychczasowy numer konta bankowego: 

BGŻ S.A. 21 2030 0045 1110 0000 0055 6410

Zestawienie zdawalności dla OSK i instruktorów

Zarządzenie nr 17/PS/DP/2013
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie
z dnia 19 września 2013r.

W sprawie: udostępniania statystyki zdawalności dla ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 19 września 2013 traci moc zarządzenie: 27/PS/DP/2012 z dnia 1 października 2012r. w sprawie: możliwości samodzielnego badania zdawalności przez Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz instruktorów za pośrednictwem strony internetowej.

§ 2

Wydruki statystyki zdawalności będą udostępniane za pośrednictwem poczty e-mail, jako załącznik w formie elektronicznego wydruku z systemu teleinformatycznego używanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Sprzedaż pojazdów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie oferuje do sprzedaży pojazdy:

  1. Motocykl YAMAHA - OBNIŻONA CENA!
  2. Motocykl YAMAHA - OBNIŻONA CENA!

Szczegóły w załączonym pliku PDF

Rezygnacja z egzaminu

Komunikat
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2013r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2013, pozycja 476), wprowadzam następujące zasady dokonywania rezygnacji z zaplanowanego egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie:

  1. Rezygnacji można dokonać  nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej.
  2. Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka, tj. od 7:30 do 15:30
  3. Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.

 

 

Regulamin udostępnienia placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Informujemy, że od dnia 15 sierpnia 2012 r. obowiązuje nowy Regulamin udostępnienia placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie