WORD Szczecin

Adres:

Logo WORD SzczecinWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie
ul. Maksymiliana Golisza 10B - sprawdź wskazówki dojazdu komunikacją miejską
71-682 Szczecin

Godziny pracy: 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Telefony, e-mail:

Tabela zawierająca spis numerów telefonów oraz adresy e-mail
Wydział Numer telefonu E-mail
WORD

91 442 58 50
91 455 80 55 (fax)

word@word.szczecin.pl
Egzaminator Nadzorujący 91 442 58 41 egzaminy@word.szczecin.pl

Wydział Planowania i Koordynacji Egzaminów

telefoniczne planowanie egzaminów

91 442 58 36

 

91 442 58 31
(w godzinach 8.00 - 14.00)

planowanie@word.szczecin.pl
Wydział Szkoleń i Promocji 91 442 58 26;
91 442 58 21 (tel./fax)
szkolenia@word.szczecin.pl
Biuro ZWRBRD 91 442 58 27 brd@word.szczecin.pl

 

Numer konta bankowego:

Tabela zawierająca informację o numerach kont bankowych
Bank Numer Konta Przeznaczenie konta
BGŻ S.A.  21 2030 0045 1110 0000 0055 6410 szkolenia, pozostała działalność (z wyłączeniem egzaminów)
BGŻ S.A.  56 2030 0045 1110 0000 0334 3560 tylko dla opłat za egzaminy na prawo jazdy

 

Skragi i wnioski:

  • Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie przyjmuje skargi i wnioski (dotyczące funkcjonowania Ośrodka) w poniedziałek w godzinach 11.00 - 13.00
  • Egzaminator Nadzorujący udziela wyjaśnień na uwagi dotyczące egzaminów wnoszone przez osoby egzaminowane oraz instruktorów nauki jazdy od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 15.00 w pokoju 118

Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawuje marszałek województwa

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.