WORD Szczecin

 

Adres:

Logo WORD SzczecinWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie
ul. Maksymiliana Golisza 10B
71-682 Szczecin

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Telefony, e-mail:

Dział Numer telefonu E-mail
Sekretariat

+48 914425850
+48 914558055 (fax)

sekretariat@word.szczecin.pl
Egzaminator Nadzorujący +48 914425841 en@word.szczecin.pl
Planowanie Egzaminów +48 914425834 egzaminy@word.szczecin.pl
Szkolenie +48 914425826;
+48 914425821 (tel./fax)
szkolenia@word.szczecin.pl
BRD +48 914425827 brd@word.szczecin.pl

 

Numer konta bankowego:

Bank Numer Konta Przeznaczenie konta
BGŻ S.A.  21 2030 0045 1110 0000 0055 6410 szkolenia, pozostała działalność (z wyłączeniem egzaminów)
BGŻ S.A.  56 2030 0045 1110 0000 0334 3560 tylko dla opłat za egzaminy na prawo jazdy

 

Skragi i wnioski:

  • Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie przyjmuje skargi i wnioski (dotyczące funkcjonowania Ośrodka) w poniedziałek w godzinach 11.00 - 13.00
  • Egzaminator Nadzorujący udziela wyjaśnień na uwagi dotyczące egzaminów wnoszone przez osoby egzaminowane oraz instruktorów nauki jazdy od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 15.00 w pokoju 118

Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawuje marszałek województwa

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.