Opłaty za egzamin na prawo jazdy

Jednym z warunków ustalenia terminu egzaminu jest wniesienie odpowiedniej opłaty.

Opłaty możesz dokonać na następujące sposoby:

  • kartą płatniczą (Visa/MasterCard) bezpośrednio przy stanowisku obsługi klienta. Nie ma potrzeby wypełniania druku przelewu. Pobierana jest prowizja w wysokości 2,00 zł dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

  • bezpośrednio w punkcie usług finansowych Krajowa Instytucja Rozliczeniowa Sp. z o.o. (pobierana prowizja w wysokości 3,80 zł przy płatności gotówką), który znajduje się w Wydziale Obsługi Klienta WORD i czynny w godzinach pracy Ośrodka

  • na niżej podane konto Ośrodka w dowolnym banku, urzędzie pocztowym, przelewem internetowym BGŻZ S.A. 56 2030 0045 1110 0000 0334 3560 (konto tylko dla opłat za egzaminy)

Tabela przedstawiająca cennik opłat za egzaminy na prawo jazdy
Kategoria Teoria Praktyka Cały egzamin
AM 30 140 170
A1, A2 lub A 30 180 210
B 30 140 170
  B1, C1, D1 lub T 30 170 200

C, D 30 200 230
B+E - 200 -
C1+E, C+E, D1+E lub D+E - 245 -
  Pozwolenie 30 125 155
B z kodem 96 - 170 -

 

Przykłady wypełnienia:

Zniżka 50% za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy  po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, a jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tej osoby. 


Osoby, które dokonują opłat za egzamin z rachunku zagranicznego zobowiązane są do ceny egzaminu doliczyć kwotę 20zł. Jest to opłata związana z realizacją przelewu zagranicznego pobierana przez bank. Wysokość opłat reguluje Tabela Opłat i Prowizji Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Wpłacający nie dolicza dodatkowej opłaty w kwocie 20zł, tylko w przypadku, gdy przy dokonywaniu dyspozycji przelewu zagranicznego, wybierze opcję pokrycia kosztu typu „wszystkie koszty pokrywa nadawca”.


Podstawa Prawna:
Rozporządzenie  MTBiGM z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. 2014 poz. 974)