Egzamin teoretyczny

Sala egzaminacyjna - WORD Szczecin

 

 

 

Sala Egzaminacyjna WORD Szczecin, w tej sali odbędzie się część teoretyczna Twojego egzaminu na prawo jazdy.

 

 

 

 

 

 

Wejście A, wejdź tym wejściem gdy jeteś zapisany na egzamin teoretyczny lub na egzamin teoretyczno-praktyczny (tzw. cały).

W tym holu oczekuj, aż pracownik WORD poprosi wszystkie osoby zapisane na daną godzinę egzaminu, by udały się za egzaminatorem do sali egzaminacyjnej.

Mały hol bezpośrednio przylegający do sali egzaminacyjnej, przygotuj dokument tożsamości.

wejście A - WORD Szczecin Poczekalnia WORD Szczecin Poczekalnia przed salą egzaminacyjną

 

Egzamin Teoretyczny

Przeprowadzany jest w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi  w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej

Obejmuje:

1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

a)       10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b)       6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c)       4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:

a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera:

1) jedną prawidłową odpowiedź;

2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

a) 3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" albo "NIE" jednej odpowiedzi, na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;

2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi, na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

 Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

 

Egzamin teoretyczny - prezentacja

Prezentacja egzaminu teoretycznego przygotowana przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych